ZADZWOŃ
+48 511 277 445
E-MAIL
biuro@msi.edu.pl
LOKALIZACJA
ul. Ludwika Waryńskiego 17, Szczecin

Piotr Grzelak

Piotr Grzelak

DR HAB. N. MED. PROF. NADZW.
PIOTR GRZELAK

Lekarz specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, a od czerwca 2016 roku profesor nadzwyczajny Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie pełni funkcję kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Doświadczenie zdobywał w Zakładzie Radiologii Szpitala im. Karola Jonschera w Łodzi, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Kopernika w Łodzi, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Aktywność naukowa Profesora została zwieńczona uzyskaniem z wyróżnieniem w 2004 roku stopnia doktora nauk na podstawie rozprawy pt. „Zastosowanie prób czynnościowych wykonywanych pod kontrolą ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie funkcji obwodowych naczyń tętniczych”. W roku 2014 za cykl prac monograficznych zatytułowany „Ultrasonograficzne środki kontrastowe w ocenie nerek przeszczepionych” obronił rozprawę na stopień dr habilitowanego.

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, European Society of Radiology, Rady Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi.

Jest również aktywnym działaczem Oddziału Łódzkiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Autor i prowadzący wielu szkoleń dla lekarzy z zakresu diagnostyki obrazowej.

Dotychczasowy dorobek naukowy to ponad 160 prac naukowych.