ZADZWOŃ
+48 511 277 445
E-MAIL
biuro@msi.edu.pl
LOKALIZACJA
ul. Ludwika Waryńskiego 17, Szczecin

Zgoda pacjenta na leczenie jako warunek udzielania świadczeń zdrowotnych

zgoda-pacjenta-blog-stomatologiczny

Miejsce i termin:
Szczecin,
27.10.2019

Cena:
300 PLN
1 dzień kursu

Liczba punktów
edukacyjnych

Zgoda pacjenta na leczenie jako warunek udzielania świadczeń zdrowotnych

Program szkolenia

Szkolenie ma charakter interaktywny – warsztatowy, w trakcie którego uczestnicy mają możliwość zgłaszania wątpliwości, problemów oraz zadawania pytań. Szkolenie będzie prowadzone przy pomocy prezentacji multimedialnej, zaś uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w tym omówione zostaną przykładowe formularze oświadczeń pacjenta o wyrażeniu zgody na leczenie, tak by lekarz uczestniczący w szkoleniu mógł wykorzystać wiedzę pozyskaną na szkoleniu w codziennej pracy z pacjentem.

W proponowanym obecnie Państwu szkoleniu interesuje Nas przede wszystkim przedstawienie aspektu praktycznego – zgody pacjenta na leczenie tj. uwzględniającego uwarunkowania codziennej pracy lekarzy.

Zgoda pacjenta na leczenie jako warunek wykonywania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i lekarzy dentystów jest przedmiotem wielu opracowań, artykułów, komentarzy, jak i szkoleń kierowanych do środowiska lekarskiego. Nic w tym dziwnego albowiem oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na wykonanie świadczeń zdrowotnych legalizuje działania lekarza, któremu nie będzie można postawić zarzutu winy, jeśli działa w granicach wyrażonej zgody. Poprzez zgodę pacjent akceptuje ryzyko zabiegu i przejmuje je niejako na siebie. Niemniej by można było mówić o poprawnie złożonym oświadczeniu pacjenta o wyrażeniu zgody na leczenie, musi ono spełniać szereg warunków. Orzecznictwo sądów w tym zakresie wzbudza jednakże niemałe kontrowersje.

Tematyka szkolenia obejmuje:
– formy i rodzaje zgód na wykonywane świadczenia medyczne;
– zagadnienia dotyczące obowiązku informowania pacjenta o zakresie wykonanych świadczeń oraz zakres informacji jaką pacjent powinien otrzymać;
– zagadnienia związane z udzielaniem informacji osobom uprawnionym;
– warunki udzielania świadczeń zdrowotnych u małoletnich pacjentów;
– procedury i wzór wniosku dotyczącego zgody sądu opiekuńczego na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Podczas szkolenia zostanie poruszona również kwestia najczęściej popełnianych błędów przy odbieraniu świadczeń o wyrażeniu zgody na wykonanie zabiegów.

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz punkty edukacyjne.

Cena zawiera:

  • szkolenie,
  • materiały dydaktyczne,
  • przerwa kawowa),
  • certyfikat.

Kurs z ograniczoną liczbą miejsc.

Rezerwacja miejsca następuje po wysłaniu zgłoszenia oraz dokonaniu wpłaty na konto bankowe.
Po wysłaniu zgłoszenia (przycisk ZGŁOŚ SIĘ) otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji oraz dalszymi informacjami.

Prowadzący kurs

RADCA PRAWNY
ELIZA NAHAJOWSKA

Eliza Nahajowska – od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego, będąc wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Szczecinie. Od kilkunastu już lat specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego i prawa ubezpieczeń zdrowotnych, we wszystkich istotnych aspektach tj. m.in. w zakresie praw pacjenta, prawa odszkodowań, jak i w tematyce związanej z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami cywilnymi w zakresie odszkodowań wynikających z błędów medycznych, organizacyjnych, czy wynikających z naruszania praw pacjenta, jak i w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed organami dyscyplinarnymi samorządu lekarskiego. W ramach swojej kancelarii świadczy kompleksową, bieżącą pomoc prawną na rzecz zarówno publicznych podmiotów leczniczych, jak i na rzecz przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów czy fizjoterapeutów. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem osób wykonujących zawody medyczne z zakresu problematyki prawa medycznego, w tym również na zlecenie uczelni medycznych, podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia podyplomowego lekarzy, jak i na zlecenie podmiotów leczniczych.

RADCA PRAWNY
KATARZYNA BEDNAREK