ZADZWOŃ
+48 511 277 445
E-MAIL
biuro@msi.edu.pl
LOKALIZACJA
ul. Ludwika Waryńskiego 17, Szczecin

Zawieranie kontraktów (umów cywilnoprawnych) w podmiotach leczniczych

Gavel and Stethoscope on Reflective Wooden Table.

Miejsce i termin:
Szczecin,
29.09.2019

Cena:
300 PLN
1 dzień kursu

Liczba punktów
edukacyjnych

Zawieranie kontraktów (umów cywilnoprawnych) w podmiotach leczniczych

Program szkolenia

1. Charakter prawny umów kontraktowych – pojęcie i rodzaje umów kontraktowych.
2. Umowy kontraktowe zawierane przez publiczne podmioty lecznicze (szpitale i przychodnie):
– zasady ich zawierania,
– strony umowy,
– omówienie procedury konkursu ofert,
– istotne elementy umowy kontraktowej – określenie przedmiotu i zakresu umów, kary umowne, sposób określenia wynagrodzenia, przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, możliwości rozwiązania umów, niekorzystne zapisy dla lekarza: zakazy konkurencji, odpowiedzialność lekarza, z uwzględnieniem przykładowych klauzul umownych.
3. Umowy kontraktowych zawieranych z wojewódzkimi oddziałami NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych:
– zasady ich zawierania,
– omówienie trybów ich zawierania i procedury,
– najczęstsze błędy przy zawieraniu tego rodzaju umów.
4. Umowy kontraktowych zawieranych przez lekarzy w sektorze prywatnych podmiotów leczniczych:
– rodzaje umów cywilnoprawnych,
– istotne postanowienia umów kontraktowych – określenie przedmiotu i zakresu umów, kary umowne, sposób określenia wynagrodzenia, przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, możliwości rozwiązania umów, niekorzystne zapisy dla lekarza: zakazy konkurencji, odpowiedzialność lekarza (z uwzględnieniem przykładowych klauzul umownych),
– różnice pomiędzy zatrudnieniem na umowie o pracę oraz na umowie cywilnoprawnej.

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz punkty edukacyjne.

Cena zawiera:

  • szkolenie,
  • materiały dydaktyczne,
  • przerwa kawowa),
  • certyfikat.

Kurs z ograniczoną liczbą miejsc.

Rezerwacja miejsca następuje po wysłaniu zgłoszenia oraz dokonaniu wpłaty na konto bankowe.
Po wysłaniu zgłoszenia (przycisk ZGŁOŚ SIĘ) otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji oraz dalszymi informacjami.

Prowadzący kurs

RADCA PRAWNY
ELIZA NAHAJOWSKA

Eliza Nahajowska – od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego, będąc wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Szczecinie. Od kilkunastu już lat specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego i prawa ubezpieczeń zdrowotnych, we wszystkich istotnych aspektach tj. m.in. w zakresie praw pacjenta, prawa odszkodowań, jak i w tematyce związanej z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami cywilnymi w zakresie odszkodowań wynikających z błędów medycznych, organizacyjnych, czy wynikających z naruszania praw pacjenta, jak i w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed organami dyscyplinarnymi samorządu lekarskiego. W ramach swojej kancelarii świadczy kompleksową, bieżącą pomoc prawną na rzecz zarówno publicznych podmiotów leczniczych, jak i na rzecz przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów czy fizjoterapeutów. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem osób wykonujących zawody medyczne z zakresu problematyki prawa medycznego, w tym również na zlecenie uczelni medycznych, podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia podyplomowego lekarzy, jak i na zlecenie podmiotów leczniczych.

RADCA PRAWNY
KATARZYNA BEDNAREK