ZADZWOŃ
+48 511 277 445
E-MAIL
biuro@msi.edu.pl
LOKALIZACJA
ul. Ludwika Waryńskiego 17, Szczecin

Lekarz jako świadczeniodawca – o kontaktach lekarza z NFZ

33590443_24248126

Miejsce i termin:
Szczecin

Cena:
300 PLN
1 dzień kursu

Liczba punktów
edukacyjnych

Lekarz jako świadczeniodawca – o kontaktach lekarza z NFZ

Program szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z:
1. Kontraktowaniem świadczeń.
2. Kontrolą Narodowego Funduszu Zdrowia:
– podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ;
– prawa i obowiązki świadczeniodawcy i NFZ w trakcie postępowania kontrolnego;
– protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne – znaczenie prawne i sposób postępowania;
– środki odwoławcze przysługujące świadczeniodawcy w postępowaniu kontrolnym;
– sankcje nakładane przez NFZ.
3. Skargami składanymi do NFZ dotyczącymi udzielania świadczeń przez świadczeniodawców.

Dodatkowe informacje

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz punkty edukacyjne.

Cena zawiera:

  • szkolenie,
  • materiały dydaktyczne,
  • przerwa kawowa),
  • certyfikat.

Kurs z ograniczoną liczbą miejsc.

Rezerwacja miejsca następuje po wysłaniu zgłoszenia oraz dokonaniu wpłaty na konto bankowe.
Po wysłaniu zgłoszenia (przycisk ZGŁOŚ SIĘ) otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem rezerwacji oraz dalszymi informacjami.

Prowadzący kurs

RADCA PRAWNY
ELIZA NAHAJOWSKA

Eliza Nahajowska – od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego, będąc wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Szczecinie. Od kilkunastu już lat specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa medycznego i prawa ubezpieczeń zdrowotnych, we wszystkich istotnych aspektach tj. m.in. w zakresie praw pacjenta, prawa odszkodowań, jak i w tematyce związanej z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Występuje jako pełnomocnik procesowy w sprawach przed sądami cywilnymi w zakresie odszkodowań wynikających z błędów medycznych, organizacyjnych, czy wynikających z naruszania praw pacjenta, jak i w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej przed organami dyscyplinarnymi samorządu lekarskiego. W ramach swojej kancelarii świadczy kompleksową, bieżącą pomoc prawną na rzecz zarówno publicznych podmiotów leczniczych, jak i na rzecz przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia, w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów czy fizjoterapeutów. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem osób wykonujących zawody medyczne z zakresu problematyki prawa medycznego, w tym również na zlecenie uczelni medycznych, podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia podyplomowego lekarzy, jak i na zlecenie podmiotów leczniczych.

RADCA PRAWNY
KATARZYNA BEDNAREK