ZADZWOŃ
+48 511 277 445
E-MAIL
biuro@msi.edu.pl
LOKALIZACJA
ul. Ludwika Waryńskiego 17, Szczecin

Szkolenia

1022130_02_MrTEEmothy-Expert-Transesophageal-Echocardiography-Simulator

Miejsce i termin:
Szczecin,
23.10.2021

Cena:
2300 PLN
1 dzień kursu

Praktyczny kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz medycyny rodzinnej pragnących rozszerzyć swoje  umiejętności w zakresie obrazowania serca i rozpoznawania nieprawidłowości spotykanych w diagnostyce echokardiograficznej.  W trakcie kursu uczestnicy będą pracować w małych grupach, a ćwiczenia odbywać się będą z użyciem specjalistycznych symulatorów medycznych MrTEEmothy®. Każdy uczestnik w trakcie kursu ma możliwość wykonania badania TEE pod okiem doświadczonych specjalistów, obserwacji przeprowadzanych badań oraz konsultacji specjalistycznej. Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania i analizy badania echokardiografii przezprzełykowej.

Doctor conducting ultrasound examination of patient's knee in clinic

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
1400 PLN
2 dni kursu

 

Dwudniowy kurs praktyczny:
– dla lekarzy chcących rozpocząć przygodę z USG,
– dla lekarzy chcących poszerzyć umiejętności wykonywania badania USG narządu ruchu.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady wykonywania badania USG, najczęstsze patologie narządu ruchu, a w szczególności stawu kolanowego. Duża liczba godzin ćwiczeń praktycznych i małe grupy ćwiczeniowe pozwalają każdemu uczestnikowi przećwiczyć wykonywanie badania USG na pacjentach.

Screening Examinations. Heart ultrasound image on computer screen. Selective focus, Space for text

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
1500 PLN
2 dni kursu

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii oraz medycyny rodzinnej pragnących nabyć praktyczne umiejętności obrazowania serca i aorty piersiowej, a także rozpoznawania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w diagnostyce echokardiograficznej. Szkolenie ma charakter praktyczny. W trakcie kursu uczestnicy będą pracować w 3-5 osobowych grupach – każdy uczestnik ma możliwość wykonania badania echokardiograficznego pod okiem doświadczonych specjalistów, obserwacji przeprowadzanych badań oraz konsultacji specjalistycznej. Celem kursu jest zdobycie umiejętności oceny wielkości jam serca, funkcji skurczowej i rozkurczowej komór serca, zastawek serca i protez zastawkowych, a także chorób aorty, osierdzia czy najczęstszych wad wrodzonych.

Doctor conducting ultrasound examination of woman in clinic, closeup

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
1400 PLN
2 dni kursu

Praktyczny kurs skierowany do lekarzy specjalizujących się w diagnostyce obrazowej oraz zainteresowanych ultrasonografią dopplerowską. Kurs szczególnie adresujemy do lekarzy chcących rozpocząć diagnostykę obrazową naczyń oraz specjalistów kardiologii, chorób wewnętrznych, neurologii, czy lekarzy różnych specjalizacji pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. W trakcie kursu uczestnicy pracują w małych 3-4 osobowych grupach. Każdy uczestnik ma możliwość wielokrotnego przećwiczenia wykonywania badania USG w różnych warunkach na wysokiej klasy aparatach ultrasonograficznych, konsultacji specjalistycznej oraz obserwowania wykonywanych badań.

sanepid-025

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
300 PLN
1 dzień kursu

Zasady dobrej praktyki przeciwepidemicznej w gabinecie lekarskim: co nie jest zabronione jest dozwolone? Jak powinien wyglądać i zachowywać się lekarz/ pielęgniarka/ pozostały personel? Najczęstsze nieprawidłowości w postępowaniu personelu, obniżające bezpieczeństwo pacjenta, prowadzące do przenoszenia zakażeń.

Doctor conducting ultrasound examination of patient's knee in clinic

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
1400 PLN
2 dni kursu

 

Dwudniowy kurs praktyczny:
– dla lekarzy chcących rozpocząć przygodę z USG,
– dla lekarzy chcących poszerzyć umiejętności wykonywania badania USG narządu ruchu.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady wykonywania badania USG, najczęstsze patologie narządu ruchu, a w szczególności stawu kolanowego. Duża liczba godzin ćwiczeń praktycznych i małe grupy ćwiczeniowe pozwalają każdemu uczestnikowi przećwiczyć wykonywanie badania USG na pacjentach.

Antimicrobial susceptibility testing in petri dish

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
300 PLN
1 dzień

Moduł II – antybiotykoterapia w zakażeniach od A do Z.
Antybiotykoterapia w zakażeniach od A do Z: zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia miejsca operowanego, zakażenia w układzie moczowym, zakażenia w układzie oddechowym.

0003L4R4LBR0PLUG-C116-F4

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
300 PLN
1 dzień

Moduł III – jak wykorzystać diagnostykę mikrobiologiczną aby antybiotykoterapia była skuteczna?
Jak wykorzystać diagnostykę mikrobiologiczną aby antybiotykoterapia była skuteczna?
– Prawidłowe pobieranie materiału do badań,
– Interpretacja wyniku badania mikrobiologicznego,
– Antybiotykoterapia celowana zakażeń wywoływanych m.in. przez: gronkowce, paciorkowce, pałeczki Gram (-), patogeny atypowe.

asystentka-stomatologiczna

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
2000 PLN
lekarz + asysta

Zespół lekarz – higienistka stomatologiczna można porównać do zespołu lekarz-technik dentystyczny. Relacja ta polega na wzajemnym zaufaniu oraz pewności, iż leczenie pacjentów będzie wykonane z należytą starannością i zrozumieniem pomiędzy lekarzem a higienistką stomatologiczną. Dlatego bardzo istotne są spójne informacje przekazywane pacjentowi oraz wykorzystane w kompleksowej opiece nad Pacjentem. Lekarz wie jakie procedury może zlecić higienistce, a higienistka wie, kiedy Pacjent potrzebuje konsultacji i wizyty u lekarza prowadzącego.

zahnarzt,instrumente,gebiss

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
700 PLN
1 dzień kursu

Praktyczny kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy posiadają minimalne doświadczenie lub chcą usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na aspekty praktyczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość obserwacji procedur oraz pracy z pacjentem w trakcie wykonywania protezy całkowitej. Część praktyczną poprzedzi wykład teoretyczny, podczas którego lekarze będą mogli skonsultować się z doświadczonymi lekarzami.

00070U257VWTHW50-C122-F4

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
2500 PLN
2 dni
most

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
700 PLN
1 dzień kursu

Praktyczny kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy posiadają minimalne doświadczenie lub chcą usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na aspekty praktyczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wielokrotnego opracowania zębów fantomowych jak i naturalnych pod stałe uzupełnienia protetyczne. Część praktyczną poprzedzi wykład teoretyczny, podczas którego lekarze będą mogli skonsultować się z doświadczonymi lekarzami.

czesciowa

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
700 PLN
1 dzień kursu

Praktyczny kurs przeznaczony dla lekarzy, którzy posiadają minimalne doświadczenie lub chcą usystematyzować wiedzę z tego zakresu. Szkolenie nastawione jest przede wszystkim na aspekty praktyczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość obserwacji procedur oraz pracy z pacjentem w trakcie wykonywania protezy całkowitej. Część praktyczną poprzedzi wykład teoretyczny, podczas którego lekarze będą mogli skonsultować się z doświadczonymi lekarzami.

periodontal-gum-surgery-featured-img

Miejsce i termin:
Szczecin,
termin wkrótce

Cena:
2000 PLN
1 dzień

Medical Skills Institute oferuje również szkolenia z zakresu prawa medycznego dla pracowników służby zdrowia. Koordynatorem merytorycznym szkoleń z zakresu prawa medycznego jest Pani Mecenas Eliza Nahajowska – radca prawny, specjalista prawa medycznego, posiadająca szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych.Prowadzący kursy to prawnicy, radcy prawni i adwokaci, a przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania prawa medycznego. Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń. Jesteśmy otwarci na tematykę na jaką Państwo zgłaszają zapotrzebowanie, a kursy z zakresu prawa medycznego mogą odbyć się również poza naszą siedzibą. Osoby, grupy, instytucje zainteresowane szkoleniami z zakresu prawa medycznego zapraszamy do kontaktu.

Gavel and Stethoscope on Reflective Wooden Table.

Miejsce i termin:
Szczecin

Cena:
300 PLN

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia: charakter prawny umów kontraktowych – pojęcie i rodzaje umów kontraktowych, umowy kontraktowe zawierane przez publiczne podmioty lecznicze (szpitale i przychodnie), umowy kontraktowych zawieranych z wojewódzkimi oddziałami NFZ na wykonywanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, umowy kontraktowych zawieranych przez lekarzy w sektorze prywatnych podmiotów leczniczych.

zgoda-pacjenta-blog-stomatologiczny

Miejsce i termin:
Szczecin

Cena:
300 PLN

Szkolenie ma charakter interaktywny – warsztatowy, w trakcie którego uczestnicy mają możliwość zgłaszania wątpliwości, problemów oraz zadawania pytań. Szkolenie będzie prowadzone przy pomocy prezentacji multimedialnej, zaś uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, w tym omówione zostaną przykładowe formularze oświadczeń pacjenta o wyrażeniu zgody na leczenie, tak by lekarz uczestniczący w szkoleniu mógł wykorzystać wiedzę pozyskaną na szkoleniu w codziennej pracy z pacjentem.

33590443_24248126

Miejsce i termin:
Szczecin

Cena:
300 PLN

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: kontraktowanie świadczeń, kontrola NFZ, podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ, prawa i obowiązki świadczeniodawcy i NFZ w trakcie postępowania kontrolnego, protokół kontroli i wystąpienie pokontrolne – znaczenie prawne i sposób postępowania, środki odwoławcze przysługujące świadczeniodawcy w postępowaniu kontrolnym, sankcje nakładane przez NFZ, skargi składane do NFZ dotyczące udzielania świadczeń przez świadczeniodawców.

iStock-629780328-lekarz-1280x578

Miejsce i termin:
Szczecin

Cena:
300 PLN

Szkolenie kierowane jest do lekarzy, pielęgniarek, kadry kierowniczej placówek medycznych. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat właściwej interpretacji mobbingu,zapoznanie z rodzajami mobbingu, metodami przeciwdziałania, konsekwencjami doświadczania mobbingu. Uczestnicy będą mieli możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości w tym temacie uczestnicząc w otwartej dyskusji.

Doctor woman sitting with  male patient at the desk .

Miejsce i termin:
Szczecin

Cena:
300 PLN

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z: pacjentem agresywnym, pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, pacjentem roszczeniowy, pacjentem kwestionującym zalecenia i opinie lekarza, pacjentem małoletnim,, pacjentem ubezwłasnowolnionym, metody postępowania z ww. pacjentem, prawne możliwości obrony lekarza przed ww. pacjentem. Szkolenie zostanie przeprowadzone z psychologiem.